Docent Nederlands 1e graad

Regio: Zuid-Holland | Aantal uren: 15

Omschrijving:

Het betreft in beginsel een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast contract. De ca. 15 lessen per week worden gegeven aan de bovenbouwklassen van het havo/vwo. Deze lessen staan ingeroosterd op drie dagen. Salariëring vindt plaats conform regeling cao vo.

 

Gevraagd:

• 1e graads bevoegd of in opleiding voor deze bevoegdheid
• Teamspeler
• Ervaring met het hanteren van verschillende didactische werkvormen
• Ervaring met lesgeven aan middelbare scholieren

De Lage Waard is een christelijke scholengemeenschap. Medewerkers geven uit persoonlijke betrokkenheid bij het christelijk geloof mede gestalte aan de identiteit van de school. In uw brief of mail maakt u duidelijk op welke wijze u daaraan een bijdrage levert.
 

Solliciteren:

Onze belangrijkste doelstelling is ontwikkeling. Niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers. Wij willen ruimte geven voor persoonlijke groei en voor groei die bijdraagt aan de doelstellingen van onze school. CSG De Lage Waard wil dit daadwerkelijk ondersteunen door een goed personeelsbeleid.
Voor CSG De Lage Waard is structuur belangrijk. Wij willen graag structuur brengen in het (school)leven van onze leerlingen, maar ook structuur bieden aan onze medewerkers. Door een overzichtelijke organisatie en korte communicatielijnen hebben wij een prettig werkklimaat. Wij vinden het belangrijk dat wie bij ons werkt, wordt gezien. Door de grootte van de vestigingen, ongeveer 90 medewerkers per vestiging, is het mogelijk om een ieder bij naam te kennen. Wij willen betrokken bij elkaar zijn en elkaar ondersteunen in het uitoefenen van ons werk. Wij bereiken resultaat door samenwerken, meedenken en kritisch zijn.
Het onderwijsgevende personeel is onderverdeeld in teams. Op beide locaties werken we met teams (ongeveer 23 docenten) georganiseerd rondom leerlingen. In deze teams wordt gewerkt aan onderwijsontwikkeling en leerlingbegeleiding binnen de afdeling. Mentoren vormen het hart van de teams. CSG De Lage Waard biedt leerlingen een grondige kennisoverdracht en een uitdagend leerklimaat waarin leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontdekken en ontwikkelen. We maken daarbij gebruik van beproefde en nieuwe leermiddelen. Ook is er ruim aandacht voor leerlingbegeleiding. CSG De Lage Waard richt zich niet primair op de nieuwste ontwikkelingen, maar heeft wel oog voor de leerstijl en leefwereld van onze leerlingen. Hierin wordt naar evenwicht gezocht.
CSG De Lage Waard is een christelijke scholengemeenschap. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers mee kunnen delen in het christelijk geloof en mee vorm kunnen geven aan christelijk onderwijs.

Solliciteer Direct