Over Advance

Hoe werkt Advance?

Goed luisteren naar onze opdrachtgevers beschouwen wij als een voor- en meerwaarde. Wij vinden zelfs dat het ons werk eenvoudiger maakt, want door te luisteren kunnen wij makkelijker anticiperen op de vraag en wensen van onze klanten. Daarbij vormen we ons graag een goed beeld van de plek waar de detachering of uitzending wordt uitgevoerd. Net zoals we graag zien hoe de werkplek voor de kandidaten voor werving en selectieopdrachten is. We vinden het namelijk erg belangrijk, om te weten waar onze medewerkers terecht komen. Zodat wij iemand kunnen selecteren die zich thuis voelt in de werksfeer en -omgeving van onze opdrachtgever.

Wat doet Advance?

Wij brengen vraag en aanbod op het gebied van personele vraagstukken bij elkaar. Advance heeft daar verschillende mogelijkheden voor: detachering, uitzending of via werving en selectieopdrachten. Via detachering komt een werknemer bij ons in dienst, die wij vervolgens plaatsen bij een van onze opdrachtgevers. Wanneer wij iemand uitzenden, dan komt deze voor een half jaar in dienst bij de klant. Meestal volgt hierop een vast dienstverband. In het geval van een moeilijk te vervullen functie, waarvoor een specifieke kandidaat nodig is, zijn wij inzetbaar voor werving en selectieopdrachten.

Het werkterrein van Advance?

Doordat wij veel belang hechten aan een perfecte match treden onze kandidaten en medewerkers bijvoorbeeld voor een half jaar in dienst bij onze opdrachtgevers. Onze activiteiten voor uitzending, detachering en werving en selectieopdrachten vinden bijna in ieder werkgebied plaats. Onze corebusiness richt zich echter op de onderwijs– en technieksector. Dit zijn de gebieden waarin we het beste thuis zijn en waarin we kunnen meepraten. Het is dus logisch dat de meesten van onze opdrachtgevers zich in deze branches bevinden. Je moet immers doen waar je goed in bent!