Docentenbegeleiding

Advance is gespecialiseerd in het ondersteunen en begeleiden van docenten met het voortzetten van hun loopbaan binnen of buiten de huidige onderwijsinstelling. Het creëren van kansen door een verbinding te leggen tussen competenties, persoonlijkheid en de gewenste werkomgeving, met de arbeidsmarkt. Advance kan uw onderwijsinstelling op verschillende vlakken bijstaan. Als u als werkgever te maken heeft met de volgende onderstaande situaties, kan Advance u adviseren en uw medewerkers ondersteunen en begeleiden.

Disfunctioneren

Advance biedt individuele begeleiding aan docenten om hun functioneren voor de klas te optimaliseren zodat zij hun loopbaan binnen de huidige onderwijsinstelling kunnen voortzetten.

Reorganisatie/vermindering van formatieruimte:

Soms is het niet mogelijk om één van uw docenten te herplaatsen binnen de eigen school wegens te weinig formatieruimte of reorganisatie. Uit het oogpunt van goed werkgeverschap heeft u behoefte aan professionele ondersteuning bij het begeleiden van het vinden van een nieuwe werkkring voor uw boventallige docent. Advance biedt een persoonlijk begeleidingstraject voor de docent om een nieuwe werkkring te verwerven, binnen of buiten het onderwijs.

Wet Poortwachter

Daarnaast biedt Advance advies en begeleiding aan HRM medewerkers omtrent de Wet Poortwachter en de daarbij vereiste uitvoerende taken. Wij bieden (volledige) re-integratie trajecten aan voor zowel het 1e als 2e spoor.

Kostenbesparing & extern advies

Door op tijd problemen op het gebied van personeelszaken te identificeren en oplossingen te formuleren kunnen kosten bespaard worden op de lange termijn. Advance kan u helpen met een degelijke aanpak die past bij de situatie en verwachtingen. Met ons extern advies kunnen wij uw individuele trajecten ondersteunen en onderbouwen.